Zarząd Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
Redaktor: Administrator   
12.05.2008.

Elżbieta - Słojewska - Poznańska - Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

 

Dorota Fiedorowicz        Sekretarz Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

Elżbieta Gajowniczek     Skarbnik Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

Dorota Patyńska             Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Larysa Miazga                Przewodnicząca Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych

Monika Olszowy             Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej


Zmieniony ( 19.02.2012. )