Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze
Autor: Administrator   
11.05.2008.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze
Jest organem działającym na podstawie ustawy z dnia 19 kwietnia 1991r. o samorządzie pielęgniarek i położnych. (Dz. U. z dnia 14 maja 1991r.)

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze

58-500 Jelenia Góra, ul. Wojska Polskiego 18

tel.: (+48 75) 753 56 68, 753 56 69

poczta elektroniczna (e-mail):biuro@oipip.jgora.pl

Serdecznie Witamy

na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych (OIPIP).

Zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U.02.67.619) w ramach naszego serwisu znajdziecie Państwo m.in. informacje dotyczące statutu, organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach, organach i osobach sprawujących w nich funkcje, majątku, a także funkcjonowania, trybie działania, zakresie i sposobach przyjmowania i załatwiania spraw oraz o prowadzonych rejestrach i ewidencjach.

Zespół Redakcyjny Biuletynu

Image
Zmieniony ( 22.02.2012. )
 

Projekt i realizacja: AIP Computers Jelenia Góra